Blog

Ži tak, akoby na tvojom mieste žil on

Ako sa dá žiť s vedomím, že niekto za teba zomrel? Raz som čítal o jednom požiari na diskotéke v Košiciach, pri ktorom zahynula v plameňoch akási mladá zdravotná sestra, ktorá tam pomáhala. Ona zomrela a tí, ktorých zachraňovala, dnes žijú. Počul som príbehy ľudí z vojny a z väzenia, ktorí dali svoje životy za niekoho iného, aby ten druhý mohol…

Prečo študovať na biblickej škole

Našou víziou je, aby biblickou školou prešiel každý mladý človek, ktorého srdce tlčie pre Božie kráľovstvo. Som presvedčený, že pobyt na biblickej škole je investíciou a nevyčísliteľným prínosom pre kohokoľvek, kto ako Izaiáš volá „tu som, pošli mňa.“ To samozrejme neznamená, že každý má pracovať v cirkvi. Určite nie!  Boh si ťa chce použiť kdekoľvek….

Duchovné generácie

Duchovné rodičovstvo je dôležité pre to, aby sme dokázali spravovať, čo nám Boh zveril – nie kvôli nám, ale kvôli ďalšej generácii, ktorej to máme odovzdať. Preto potrebujeme vojsť do zodpovednosti vychovávať, zmobilizovať a pripraviť cirkev k tomu, aby sme ako duchovná rodina mohli niesť štafetu Božieho Kráľovstva pre ďalšie generácie. Každý z nás stojí pred výzvou vyrásť…

Snivosť: Kapacita snívať Božie sny

V minulosti som bol vyzvaný, aby som napísal svojich 100 snov (pozn.: Pod pojmom “sen” sa v tomto vyučovaní nemyslí snívanie v spánku ale inšpirované rozmýšľanie o budúcnosti). Povedal som si, že to nebude problém, veď ja mám reputáciu, že som snívač. Po dvoch dlhých hodinách som spočítal svoje odvážne sny. Všetkých šestnásť! Zistil som…

Rozhovor Mira Tótha s Michalom Oláhom pre .týždeň

Tento rozhovor prebehol z iniciatívy periodika .týždeň na margo otázky charizmatického hnutia na Slovensku. Článok vyšiel 7. júna v rubrike .rozhovory. Nájdete ho tu. Maďarsko-slovenský kazateľ Tóth: Orbán je zaujímavý fenomén Maďarsko-slovenský kazateľ Apoštolskej cirkvi Miroslav Tóth v rozhovore pre .týždeň hovorí o kresťanskom konzervativizme Viktora Orbána, potenciálnej hrozbe charizmatického kresťanstva v slovenskej politike a…

Sú obavy Michala Havrana z charizmatikov opodstatnené?

Odpoveď letničného pastora na margo kritikov letnično-charizmatického hnutia. Nespomínam si na obdobie po páde železnej opony, keď by sa spiritualita verejnej osobnosti pokladala za stigmu. Áno, v predošlom režime bolo nežiaduce či priam nemožné, aby sa príslušník inej ako vládnucej ideológie dostal na vysoké miesta. Mne samotnému bolo pri výbere strednej školy dané na vedomie, že vzhľadom…

Svätosť alebo zázraky?

Mnoho sa hovorí o zázrakoch. V predošlom blogovom príspevku som sa snažil poskytnúť vyvážený pohľad na teológiu zázrakov vo svetle biblického zjavenia. Keď sa zázraky dejú, spôsobuje nám to veľkú radosť. Modlíme sa za chorých a oni sú uzdravení. Modlíme sa za finančné zabezpečenie a vidíme, že Boh sa stará. Modlíme sa za neriešiteľné situácie…

Výzva k príhovorným modlitbám za Slovensko

Toto sú dni, keď si Slovensko pýta modlitby. Nie laxné, vlažné, odrapotané modlitby, ale vytrvalé a vrúcne modlitby Božích detí za deň Božieho navštívenia pre tento národ.  Musíme rozumieť, že Boh sleduje národy a má ich na zreteli. V Žalme 66,4 sa píše: “Svojou mocou vládne večne, svojím zrakom sleduje národy. Nech sa odbojníci nepovyšujú!”…

Amazing grace / Tak vzácna milosť

Raz som si pozrel film o Williamovi Wilberforcovi. Bol to mladý, výrečný, ambiciózny politik, ktorý sa do britského parlamentu dostal ako 21 ročný. Po svojom obrátení začal bojovať za zrušenie otroctva v Anglicku, čo sa mu aj podarilo. Napokon, tri dni pred jeho smrťou, 26.7.1833 bolo otroctvo definitívne zrušené vo všetkých britských kolóniách! Fenomenálny príbeh,…