EVERGREENY

EVERGREENY sú rekapituláciou základov kresťanskej viery z pespektívy letničného prúdu kresťanstva. Sú určené jednotlivcom ako aj skupinám, ktorí majú drive pre ukotvenie sa v teologických základoch.

Total price:

7,00
Select quantity

Objednané knihy vám zašleme poštou bez poplatku

Ponúkame aj možnosť osobného odberu bez poplatku

Ako bonus ku knihe dostanete verziu vo formáte PDF pre váš iPad alebo tablet

Category: Tag:

Popis

EVERGREENY. Večne živé pravdy

Fundamentálne prvky kresťanskej viery z letničnej perspektívy

 

“Evergreeny” sú stromy, ktoré nestrácajú zeleň. V našom kontexte to sú spravidla ihličnaté stromy. Bez ohľadu na počasie či ročné obdobie, ich čerstvosť a farba ostáva nezmenená. Pravdy, o ktorých tu pojednávame, sú takto nemenné. Božie Slovo má tú istú moc ako pred tisícročiami. Vetry učení prichádzajú a odhádzajú, ale základ ostáva nezmenený. EVERGREENY sú určené jednotlivcom ako aj skupinám, ktorí majú drive pre ukotvenie sa v teologických základoch svojej osobnej viery. Táto knižka nemá byť ľahkým čítaním do postele. Má byť skôr pracovným nástrojom, ktorý si vyžaduje mať vlastnú Bibliu v ruke a citlivosť na Ducha Svätého v srdci. Prianim autora je, aby sa čitatelia a študenti EVERGREENOV stali “evergreenami” – nemennými, ustálenými, zakorenenými kresťanmi, ktorých život sa neodvíja od okolností, ale od Božieho Slova.

 

autor © 2015 Miroslav Tóth

Vydavateľ © 2015 Dom hrnčiara, o.z.

Rozsah 84 strán

ISBN 978-80-972201-0-5

“Ako letniční kresťania milujeme Božiu prítomnosť. Máme nadšenie pre uctievanie. Sme zapálení pre misiu a evanjelizáciu. Právom nám však obvykle vyčítajú, že máme tendenciu stratiť pôdu pod nohami. Letničné hnutie sa stalo fenoménom posledných desaťročí. Dnes už žiaden seriózny teológ nespochybňuje validitu pentekostalizmu. Je však zrejmé, že tak, ako rastieme do výšky a ako expandujeme, potrebujeme klásť silný dôraz na rast do hĺbky. Mojou modlitbou je, aby sa EVERGREENY stali pomôckou na to, aby sme rástli do väčšej hĺbky. To najlepšie je stále pred nami!”

There are no reviews yet.

Add a review

Be the first to review “EVERGREENY”