vyučovanie

Biblicko-teologický úvod pre duchovné povolanie žien v cirkvi

(Tému Biblicko-teologický úvod pre duchovné povolanie žien v cirkvi som prezentoval na pastorálnej konferencii ACS 9. októbra 2021. Textová verzia je prepisom audio verzie, spracovaným Mgr. Martinou Hargašovou, autorkou kníh Realita s Bohom a Pôst, mocná výzbroj Božieho ľudu, ktorej touto cesto ďakujem. Čitateľa prosím o prepáčenie surovej koncepcie, štylistiky a syntaxe, keďže sa jedná o…

Duchovné generácie

Duchovné rodičovstvo je dôležité pre to, aby sme dokázali spravovať, čo nám Boh zveril – nie kvôli nám, ale kvôli ďalšej generácii, ktorej to máme odovzdať. Preto potrebujeme vojsť do zodpovednosti vychovávať, zmobilizovať a pripraviť cirkev k tomu, aby sme ako duchovná rodina mohli niesť štafetu Božieho Kráľovstva pre ďalšie generácie. Každý z nás stojí pred výzvou vyrásť…

Snivosť: Kapacita snívať Božie sny

V minulosti som bol vyzvaný, aby som napísal svojich 100 snov (pozn.: Pod pojmom “sen” sa v tomto vyučovaní nemyslí snívanie v spánku ale inšpirované rozmýšľanie o budúcnosti). Povedal som si, že to nebude problém, veď ja mám reputáciu, že som snívač. Po dvoch dlhých hodinách som spočítal svoje odvážne sny. Všetkých šestnásť! Zistil som…

Svätosť alebo zázraky?

Mnoho sa hovorí o zázrakoch. V predošlom blogovom príspevku som sa snažil poskytnúť vyvážený pohľad na teológiu zázrakov vo svetle biblického zjavenia. Keď sa zázraky dejú, spôsobuje nám to veľkú radosť. Modlíme sa za chorých a oni sú uzdravení. Modlíme sa za finančné zabezpečenie a vidíme, že Boh sa stará. Modlíme sa za neriešiteľné situácie…

Amazing grace / Tak vzácna milosť

Raz som si pozrel film o Williamovi Wilberforcovi. Bol to mladý, výrečný, ambiciózny politik, ktorý sa do britského parlamentu dostal ako 21 ročný. Po svojom obrátení začal bojovať za zrušenie otroctva v Anglicku, čo sa mu aj podarilo. Napokon, tri dni pred jeho smrťou, 26.7.1833 bolo otroctvo definitívne zrušené vo všetkých britských kolóniách! Fenomenálny príbeh,…

Premáhajúca viera a škandalózna milosť

Samozrejme, že máme radi príbehy s dobrým koncom, víťazné momenty a dramatické svedectvá. Pokladám sa za realisticky vyznievajúceho kazateľa, ale priznám sa, že mám vcelku rád, ak dynamický kazateľ s vyfarbovaním svojho príbehu mierne preháňa. Mám zopár takých kazateľov-priateľov, ktorých manželky sa pri ich kázňach mrvia a šeptom dávajú zdramatizované a zhyperbolizované svedectvá na pravú…

Teológia zázrakov

Mnoho sa v našej spiritualite odvíja od toho, akú máme teológiu zázrakov. V zásade existujú dve krajnosti. Jedna krajnosť je paralýza viery v Božie nadprirodzené zasahovanie do našich životov. To je skupina ľudí zväčša sklamaných z neodpovedaných modliteb. Aby sa voči sklamaniu a pocitu odmietnutia Bohom ohradili, v zázraky prestali veriť. Druhou krajnosťou je viera…