október 2021

Rozhovor o zakladaní zborov

Článok bol uskutočnený a uverejnený na platforme leaderxpress.cz 20. septembra 2021. Čo znamená byť lead pastorom? Čo je tvoja zodpovednosť, konkrétne aktivity? M: Nie som pastorom konkrétnej lokality. Bol som, najskôr v Nových Zámkoch a potom v Nitre. Ale ako Lead Pastor prinášam víziu a smerovanie a formulujem hlavný ťah. V praxi to znamená, že v jednotlivých lokalitách nášho zboru kážem. Každú nedeľu…