Gateway College

Biblická škola

Gateway College je formačnou biblickou školou Apoštolskej cirkvi na Slovensku. Neposkytuje formálne vzdelanie, je cirkevnou inštitúciou. V spolupráci s Kristus mestu (cirkevný zbor ACS so sídlom v Nitre) poskytuje akademické, spirituálne a praktické formovanie novej generácie duchovných lídrov. Štúdium prebieha denne alebo externe. V súčasnosti pripravujeme tzv. leadership year, štúdijnú nadstavbu so zameraním na pastorálne vodcovstvo, evanjelizáciu a zakladanie zborov.


  • Rola

    riaditeľ
  • Štúdium

    Nitra, Fraňa Mojtu 18