jún 2024

Sabbatical 2024

Sabbatical 2024 As we’ve reached a milestone in our ministry, this sabbatical was crucial. This year marks 30 years in full-time ministry. In 1994 I graduated from what is now Northpoint Bible College and enrolled in church ministry (back then it was an alternative of compulsory military service). We have also experienced 5 years of…

Sabatikal 2024

Tento sabatikal bol pre nás kľúčový, keďže sa nachádzame na míľniku v našej službe. Tento rok sme naplno v službe 30 rokov (v roku 1994 som ukončil Northpoint Bible College a nastúpil na civilnú službu do cirkvi). Máme tiež za sebou 5 rokov zakladania zboru v Budapešti a nastúpenie do nových zodpovedností v našej cirkvi. …