Semináre

Pre potreby vodcovských tímov, biblických škôl či rôznych zborových vyučovaní ponúkam širokú paletu ucelených vyučovaní na rozmanité témy (napríklad Vieroučné základy, Kurz o Svätom Duchu, Duchovné dary, Prorocká etiketa, Vyučovanie o modlitbe, Vnútorné uzdravenie a oslobodenie, Duchovné vodcovstvo, Formácia k duchovnému vodcovstvu, Služba v meste, Kresťan a financie, Úvod do kázania, Modlitebný seminár, Božie otcovské srdce, Worshipová kultúra, …). 


  • Ponuka

    • celovečerný seminár na dohodnutú tému: cenník na požiadanie
    • celodňový seminár na dohodnutú tému: cenník na požiadanie
    • séria vyučovaní: cenník na požiadanie