biblická škola

Prečo študovať na biblickej škole

Našou víziou je, aby biblickou školou prešiel každý mladý človek, ktorého srdce tlčie pre Božie kráľovstvo. Som presvedčený, že pobyt na biblickej škole je investíciou a nevyčísliteľným prínosom pre kohokoľvek, kto ako Izaiáš volá „tu som, pošli mňa.“ To samozrejme neznamená, že každý má pracovať v cirkvi. Určite nie!  Boh si ťa chce použiť kdekoľvek….