Sme odpadlícka cirkev?

V posledných dňoch sa na sociálnych sieťach šíri správa, ktorá našu službu označuje mimoriadne serioznými nálepkami. Sme pomenovaní ako odpadlícka cirkev s duchom antikrista a ja som označený ako odpadlícky pastor. Nezvyknem reagovať na kritiku ani sa ňou riadiť. Môj kompas je vnútorný, spojený s duchovným povolaním, zakorenený v Písme a v úsilí byť vedeným Svätým Duchom. Tieto nálepky si však samozrejme pýtajú vyjadrenie.

V prvom rade sa chcem ospravedlniť. Skutočne sa stalo, že na akcii, ktorej sme boli súčasťou, a v časti programu, ktorý sme zastrešovali, zaznela z pódia reprodukovaná hudba, ktorá bola sekulárna o obsahovala nečistý jazyk. Nebol to náš zámer, nie je to naša kultúra, nereprezentuje nás to. Ale stalo sa to a beriem za to zodpovednosť.

Treba podotknúť, že nám nie je známy autor týchto atakov. Dobré mravy a biblická etika si vyžaduje osobnú konfrontáciu. Inými slovami, ak niekto proti našej službe niečo má, existuje biblický model na vyslovenie takýchto výhrad (napríklad na začiatok, pozrieť sa mne/nám do očí a povedať to osobne). Online priestor však poskytuje dosť anonymity, aby sa bulvárnym spôsobom bez vykázateľnosti šírilo osočovanie. Čo už. Deje sa to v spoločnosti, deje sa to medzi kresťanmi. Dnes sa takto niekto naváža do nás…

Kontext tejto antikampane je evanjelizácia v našom meste. V uplynulých týždňoch sme štyri cirkvi v našom meste (Nitra) spoločne kázali evanjelium. Evanjelizácie boli na ulici, v parkoch, na námestiach a vo veľkom misijnom stane. Táto evanjelizácia bola pre náš kontext bezprecedentná. Kristus bol kázaný, stovky ľudí prišlo na zhromaždenia, mnohí sa obrátili, modlili sme sa za chorých, krstili sme. Proste nebo nad mestom bolo otvorené. Taký bol Jesus Event 2023 v Nitre.

V sobotu bolo večerné evanjelizačné zhromaždenie. Spievali sme Bohu radostné chvály. Evanjelista z Lotyšska kázal evanjelium s výzvou ku spaseniu a uzdraveniu. Mám úprimnú radosť z toho, ako Boh konal po celý týždeň, aj v sobotu večer. Po skončení zhromaždenia program pokračoval mládežníckou party. Zámer bol vo večerných hodinách na sídlisku prtiiahnuť do stanu mladú generáciu. Pozvali sme kresťanského DJ-a, ktorý často hráva na kresťanských festivaloch, mládežníckych táboroch a open air eventoch. Tak ako po celý deň aj teraz bola v stane radosť. Zazneli svedectvá. Ježiš bol vyvýšený. Púšťala sa moderná hudba a mladí skákali a tancovali.

Tu sa na chvíľu zastavím. Nie každému toto vyhovuje. Všetci máme svoje preferencie. Ja mám rád gospel, černošský gospel, na ktorom som v deväťdesiatych rokoch vyrastal. Ale pre mňa to nie je o mojich preferenciách. Je to o dvoch faktoroch. Po prvé mi ide o jeho slávu. Dynamická chvála s radostným prejavom ako aj hlboké uctievanie je pre Neho. Ježiš je centrom. Naše telo sa oddáva v dynamickej chvále Bohu, naša duša reaguje na jeho prítomnosť, náš duch ho uctieva. Po druhé má hudba misijný rozmer. Hudba je jazykom generácie. Každá generácia aj každé etnikum má svoj kultúrny a hudobný prejav. Výzvou pre nás je ostať pre aktuálnu generáciu zrozumiteľnými. Aj o tom je hudobná preferencia. Chceme byť cirkevným prostredím, ktoré je konzervatívnym svojimi hodnotami ale súčasným svojim prejavom. Kážeme obrátenie, pokánie, vieru, znovuzrodenie, posvätenie, učeníctvo a plné evanjelium. Teologicky, morálne a eticky sme konzervatívni. Ale zároveň misiologicky, kultúrne sme moderní, súčasní, dnešní. Verím, že toto sa dá. Vieme byť cirkvou, ktorá je verná Božiemu slovu, plná Božej prítomnosti a zároveň moderná.

No, už toto niektorým kresťanom prekáža. Radi by povýšili svoju predstavu zbožnosti na piedestál. Najčastejšie naväčším kritikom súčasného prebudenie je prebudenie predošlé.

Ale stala sa u nás chyba. V poslednej časti večera DJ pustil sekulárnu skladbu. Priznám sa, že ja ju ani nepoznám. Ja som len zdiaľky počul dunieť basy🙂 Ale v tej skladbe nebol čistý jazyk. Nášmu priateľovi to ušlo, nikdy predtým sa mu to nestalo a ospravedlnil sa nám za to. Povedal som, že pár popálenín za mladú generáciu znesiem…

No a anonymní kritici vystriehli moment, vystrihli klip a pustili do éteru. Vraj uctievame zlaté teľa, máme ducha antikrista a sme odpadlícka cirkev. Tento klip použili ako popis toho, kým sme. Nie naše nahrávky chvál, ktorých je YouTube plný. Nie naše kázne. Klip, ktorý pozvanému Dj-ovi na záver večernej afterparty ušiel…

Tento spôsob pokladám za zneužitie, osočovanie, šikanu a bulvárnu praktiku, za ktorú by sa mal autor a šíritelia príspevkov ospravedlniť. To je elementárna slušnosť. Ten klip nereprezentuje našu kultúru. Naša zvesť je biblická, vyvážená, plná evanjelia kázaného s pomazaním Svätého Ducha. Chyba sa stane a stala sa – to je to, za čo sa opsravedlňujeme my. Ale neospravedlňujeme sa za to, že sa pokúšame tou najlepšou správou osloviť GenZ, pričom hľadáme jazykové prostriedky, akým rozumejú.

Pre vás, ktorí ste z nášho prostredia, nášho zboru: Dovoľte, aby vás tento pastor ubezpečil, že nie sme v žiadnej apostáze. Ostávame verní Písmu, jeho hodnotám, Veľkému povereniu, nášmu poslaniu a našej vízii. Kto nič nerobí, nič nepokazí. Kto má ruky zamazané prácou v žatve, aj spraví chyby, aj sa všeličo poučí, aj bude vidieť ovocie. Ježiš bol tiež všelijako označovaný (žráč, pijan, priateľ colníkov a hriešnikov – napríklad). Pokračujme v misii a preukazujme lásku ľuďom, ktorí Ježiša hľadajú. Milujme a slúžme všetkým generáciam, ale ostaňme zrozumieľní a zlomení pre povstávajúcu generáciu. Majme oči uprené na Krista a zachovajme si svätosť. Žime svoj život a svoje poslanie z perpektívy večnosti.

Kritici budú kritizovať. A my budeme privádzať ľudí k Pánovi. Nedovoľme, aby nám sláva ľudí vošla do hlavy a kritika ľudí do srdca.

S láskou pre Ježiša, jeho nevestu a naše mesto!

Miro Tóth, pastor
Equippers Nitra / Apoštolská cirkev

Post a comment

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *