Blog

Svätosť alebo zázraky?

Mnoho sa hovorí o zázrakoch. V predošlom blogovom príspevku som sa snažil poskytnúť vyvážený pohľad na teológiu zázrakov vo svetle biblického zjavenia. Keď sa zázraky dejú, spôsobuje nám to veľkú radosť. Modlíme sa za chorých a oni sú uzdravení. Modlíme sa za finančné zabezpečenie a vidíme, že Boh sa stará. Modlíme sa za neriešiteľné situácie…

Výzva k príhovorným modlitbám za Slovensko

Toto sú dni, keď si Slovensko pýta modlitby. Nie laxné, vlažné, odrapotané modlitby, ale vytrvalé a vrúcne modlitby Božích detí za deň Božieho navštívenia pre tento národ.  Musíme rozumieť, že Boh sleduje národy a má ich na zreteli. V Žalme 66,4 sa píše: “Svojou mocou vládne večne, svojím zrakom sleduje národy. Nech sa odbojníci nepovyšujú!”…

Amazing grace / Tak vzácna milosť

Raz som si pozrel film o Williamovi Wilberforcovi. Bol to mladý, výrečný, ambiciózny politik, ktorý sa do britského parlamentu dostal ako 21 ročný. Po svojom obrátení začal bojovať za zrušenie otroctva v Anglicku, čo sa mu aj podarilo. Napokon, tri dni pred jeho smrťou, 26.7.1833 bolo otroctvo definitívne zrušené vo všetkých britských kolóniách! Fenomenálny príbeh,…

Premáhajúca viera a škandalózna milosť

Samozrejme, že máme radi príbehy s dobrým koncom, víťazné momenty a dramatické svedectvá. Pokladám sa za realisticky vyznievajúceho kazateľa, ale priznám sa, že mám vcelku rád, ak dynamický kazateľ s vyfarbovaním svojho príbehu mierne preháňa. Mám zopár takých kazateľov-priateľov, ktorých manželky sa pri ich kázňach mrvia a šeptom dávajú zdramatizované a zhyperbolizované svedectvá na pravú…

Teológia zázrakov

Mnoho sa v našej spiritualite odvíja od toho, akú máme teológiu zázrakov. V zásade existujú dve krajnosti. Jedna krajnosť je paralýza viery v Božie nadprirodzené zasahovanie do našich životov. To je skupina ľudí zväčša sklamaných z neodpovedaných modliteb. Aby sa voči sklamaniu a pocitu odmietnutia Bohom ohradili, v zázraky prestali veriť. Druhou krajnosťou je viera…

Cirkev ako Zacheov strom

Pred pár rokmi, keď sme v našej lokalite v Zlatých Moravciach otvárali bohoslužbu, som si čítal z evanjelia známy príbeh o Zacheovi, príbeh, ktorý poznám od detstva. Ešte nikdy predtým som sa však naňho nepozrel v súvislosti s cirkvou. Naša pointa multilokalitnej cirkvi – jeden zbor v štyroch mestách – je prísť bližšie k ľuďom….

Pán pekiel a srdce šampióna

Poznáš ten pocit. Zviera ti žalúdok. Cítiš kŕč, lebo to, do čoho si sa pustil, ťa presahuje. Zdá sa, že si sa zakusol do priveľkého jablka. Je to nad tvoje sily a tých už ostalo len málo. Dostal si sa do akéhosi preša, do prudkého víru nepriateľských zámerov. Dobre vieš, že nepriateľ je nad tvoje…

My prayer for 2020

I wrote down this as my prayer a year ago on January 2nd, 2020. Looking back a year later it is still powerful and as relevant to me as 12 months ago. This year was an incredibly crazy ride. Lockdowns, numerous change of plans, unexpected turnarrounds. But what remained the same is God’s faithulness and…