Sobáše

Milí snúbenci,

veľkou súčasťou služby, ktorú spolu s mojou manželkou Martou robíme, je servis spojený so vstupom do manželstva. Úspešné manželstvo si vyžaduje úsilie, ochotu sa meniť a pracovať na sebe. Preto za nevyhnutnú pokladáme predmanželskú prípravu. Sobáše vykonávame na základe Zákona o rodine (Zákon č. 36/2005 Z. z. § 5 a § 6, o uzavretí manželstva pred orgánom registrovanej cirkvi). Viac info ako aj formulár pre záujemcov o sobáš či poradenstvo tu.


 • Ponuka

  • predmanželské poradenstvo
  • príprava a organizácia sobášov
  • manželské poradenstvo
  • manželské semináre
 • Skúsenosť

  Vyše 200 svadieb
 • Cenník

  200€ (Pre páry z nášho domáceho cirkevného zboru je tento servis bezplatný.)