Život, ktorý sa oplatí žiť

Žil dlho v ústraní. Praktickou službou a aktívnym životom ukazoval lásku k ľuďom. Ako mladý muž bol obrazom čistoty a mimoriadnej múdrosti. Väčšina jeho rovesníkov ani netušila, kto sa v tomto skromnom tesárovi z Nazareta skrýva. Cítili, že je niekto zvláštny. Za jeho úsmevom bola božská láska. Pri jeho slovách sa zdalo, že vidí až do duše. Všetci tí, ktorí ho poznali, boli šokovaní, keď začal chodiť po mestách a hovoriť o Bohu ako o svojom otcovi. Dotkol sa nemocných a oni vstali zdraví. Odpúšťal hriechy a ľudia od neho odchádzali bez vín a navždy zmenení. Tí, ktorí boli roky trápení nečistými duchmi a okultizmom, boli pri stretnutí s ním voľní. Nerobil rozdiely medzi bohatými a chudobnými, mužmi a ženami, dospelými a deťmi. Všetkých miloval rovnako.

Žil pre ľudí a zomrel za ľudí. Sám bol bez hriechu, ale rozhodol sa zobrať na seba naše hriechy. Hriech vždy delil človeka od Boha. Preto on, čistý, svätý a dokonalý, zobral na seba naše hriechy a zaplatil za ne svojou smrťou. To bolo jeho poslanie, chcel zmieriť Otca, Boha Stvoriteľa, s hriešnym človekom. Keď visel na kríži falošne odsúdený ako zločinec, stále odpúšťal. On, Ježiš, už vtedy videl teba a mña. Aj tvoje hriechy a tvoju vinu si privlastnil a nechal na sebe potrestať. Keď to miesto teba urobil, ty už nemusíš trpieť a byť trestaný za svoje hriechy, ani teraz ani po smrti.

Ježiš povedal: „Ja som prišiel, aby ste mali život, a aby ste ho mali v plnosti.“ On chce, aby keď sa ráno zobudíš, mohol by si s pokojom a naplnením v srdci povedať: „Život je skvelý, veď Boh je so mnou.“ On chce zmeniť tvoj život. Zabudni na prázdnotu, strach, neistotu a nenávisť a daj mu šancu urobiť zásadné zmeny v tvojom živote. 

  • Úprimne oľutuj svoje viny a pros ho o odpustenie. Veď on pre to trpel.
  • Uver v neho. Nehovor, že sa to nedá. Je to rozhodnutie. Ty vieš uveriť. Ak chceš a túžiš po ňom, uver, že aj teba zmení. 
  • Uznaj ho za svojho Pána. Nechaj ho viest tvoj život. Už nikdy viac nebude ten istý.

Modli sa túto modlitbu so zamyslením a pravdivo: „Odpusť mi, Bože, že som ťa odmietal a ignoroval. Nepoznal som ťa a previnil som sa proti tebe. Zober mi moje viny, prosím. Očisti ma od nich. Daj mi čisté svedomie, pokoj a hlbokú vieru v teba. Buď aj mojim otcom. Chcem ťa naozaj poznať.“

Boh dnes niečo v tebe začal. Ak mu dovolíš, krok za krokom ťa bude meniť a očisťovať. Žiaden deñ s ním nebude všedný. Radi by sme ťa spoznali a pozvali na spoločné objavovanie autentického vzťahu s Bohom. Pozývam ťa na bohoslužby. Ozvi sa akoukoľvek formou. Úprimne sa za teba modlím!

Post a comment

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *