máj 2021

Sú obavy Michala Havrana z charizmatikov opodstatnené?

Odpoveď letničného pastora na margo kritikov letnično-charizmatického hnutia. Nespomínam si na obdobie po páde železnej opony, keď by sa spiritualita verejnej osobnosti pokladala za stigmu. Áno, v predošlom režime bolo nežiaduce či priam nemožné, aby sa príslušník inej ako vládnucej ideológie dostal na vysoké miesta. Mne samotnému bolo pri výbere strednej školy dané na vedomie, že vzhľadom…