“Mojou víziou je, aby keď moji synovia budú v mojich topánkach, bolo moje mesto iné, lebo som tam žil.”

Vtedy povedal svojim učeníkom: “Žatva je síce veľká, ale robotníkov málo. Proste preto Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu.”

– matúš 9,37.38

Od narodenia žijem adrenalínový život. Narodil som sa do etnicky zmiešaného manželstva – môj ocko je Maďar z Miskolca a mamka Slovenka z Košíc. Od útleho detstva som bol vedený milovať Boha a milovať ľudí. Celý život som vystavený duchovnej službe, láske k Božiemu slovu a vášni pre Božiu prítomnosť. Som treťou generáciou pastorov a toto duchovné dedičstvo si veľmi cením.

Absolvoval som biblické štúdiá na Northpoint Bible College v USA (1991-1994) a neskor evanjelikálnu teológiu (Mgr. 1995-2005, PhD. 2012-2017) na Univerzite Mateja Bela. Milujem ľudí, rád cestujem, často snívam a relaxujem hrou na klavír. Ťažko povedať, odkiaľ som, pretože som dlhšie obdobia žil či pôsobil v Košiciach, Nesvadoch, v USA, Nových Zámkoch, Nitre a teraz čiastočne v Budapešti. Moje príslovie znie: Všade doma, dobre najlepšie 🙂

V roku 1997 som sa oženil s dámou, ktorá sa do mňa zahľadela vo svojich teenagerskych rokoch 🙂 S Marti máme troch synov – Tobiasa (ženatého s Kikou), Adama a Natana. (Viac o nás v sekcii “Rodina.”)

Som zakladajúcim pastorom Kristus mestu, cirkevného zboru ACS pôsobiaceho vo viacerých lokalitách. Moja cesta v službe viedla najprv do Nových Zámkov, kde som s podporou materského zboru (Nesvady) založil KM ako nový zbor (1994). Neskôr sme sa v reakcii na Božie povolanie presťahovali do Nitry (2006), kde sme začali opať od nuly.

V KM je mojou hlavnou zodpovednosťou byť apoštolským lídrom, otcom domu, vizionárom / architektom. Som zakladateľom nového medzinárodného cirkevného zboru Equippers Budapest (startup od 2019). Som tiež zakladajúcim riaditeľom biblickej školy Gateway College (od 2013), vediem platformu CityLdr, združenie Dom hrnčiara, som vo vedení Apoštolskej cirkvi na Slovensku a Združenia evanjelikálnych cirkví. Mal som možnosť kázať na rôznych platformách vo vyše 20 krajinách sveta.

Pokladám za privilégium byť v duchovnej službe, expandovať Božie kráľovstvo a spolupodieľať sa na príbehu prebudenia na starom kontinente!