Equippers Budapest

Startup

Equippers Budapest je startup nového cirkevného zboru priamo v srdci Budapešti. Ako najvýraznejšia metropola strednej Európy metropolitná Budapešť je domovom približne troch miliónov ľudí a býva v nej približne 250 tisíc obyvateľov z celého sveta. Equippers je globálnou sieťou zborov a apoštolských centier s materským zborom Equippers Church na Novom Zélande. Služba v Budapešti prebieha v spolupráci so zborom Naphegy v Maďarskej apoštolskej cirkvi.


  • Rola

    Church planter / pastor
  • Lokalita

    Budapešť