Moje Vianoce

Som sentimentálny muž. Znie to ako oxymoron, ale je to pravda. Čím som starší, tým viac sentimentálnym sa stávam. A v tomto ročnom čase moje emócie ožívajú ešte viac. Spomínam na Vianoce môjho detstva, keď sme sa široká rodina stretávali na Štedrý deň u dedka a babky a okrem iného jedli spolu bobaľky. Spomínam, ako som sa v mojich deviatich cez toto sviatočné obdobie k Bohu úprimne obrátil. Spomínam na Vianoce po novembri ’89, kedy sme v Bratislave na Námestí SNP spievali pred mnohotisícovým davom koledy. Ja som hral kláves a moja vtedy 13 ročná budúca manželka mi zohrievala rukavice, kým som hral 🙂 Spomínam na množstvo zážitkov spojených s Vianocami, nespočetné koledovanie v mestách a na dedinách, evanjelizačné programy na bohoslužbách, na námestiach, vo väzniciach, detských domovoch či domovoch dôchodcov. Spomínam na malých drobcov v perinke, pretože dvaja z našich synov sa krátko pred Vianocami narodili. Vianoce sú pre mňa sentimentálne!

Som však aj zrelý muž – teda si to o sebe aspoň rád myslím 🙂 To pre mňa znamená, že veci neriešim na základe sentimentu či inštinktov. Rád veciam rozumiem, zvážim a systematizujem. Okrem toho, že k Vianociam niečo pozitívne pociťujem, praktizujem ich z vnútorného presvedčenia. Pre mňa sú Vianoce zmysluplným obdobím, ktoré sú pre mňa ako kresťana obohacujúce, posilňujú moju vieru a pozitívne ovplyvňujú môj život. 

1. Moje Vianoce sú kristocentrické.

Slovenský názov Vianoc síce bežnému človeku nekomunikuje ich kristocentritu (na rozdiel od napríklad anglického Christmas či balkánskeho Božič), ale predsa významom poukazuje na Ježišovo narodenie. Vianoce sú odvodené od nemeckého Weihnachten a znamenajú “svätá noc”. I keď rozumiem tomu, že Ježiš sa podľa aktuálnych poznatkov historickej teológie pravdepodobne nenarodil 24.12., a že jeho narodenie sa v tomto tradičnom dátume začalo pripomínať až od 4. storočia, pokladám Vianoce za slávnosť spojenú s narodením Krista. Udalosť narodenia Pána Ježiša zmenila chod dejín. V ňom Boh prišiel na zem, stal sa človekom, aby žil ako jeden z nás, aby vzal na seba naše hriechy a priniesol za naše hriechy smrťou na kríži postačujúcu obeť. Jeho narodenie v betlehemskej maštali bolo tak významnou udalosťou, že nebo prerušilo ticho medzitestamentálneho obdobia a s veľkou pompéznosťou ohlasovalo tento zvrat dejín.

I keď sú Vianoce poznačené a kamuflované nánosom mýtológie, povier a kultúrnych prvkov, sú pre mňa ako aj pre kresťanov po celom svete oslavou Ježiša, festivalovou pripomienkou jeho narodenia. Každé Vianoce si v rodine ako aj v cirkvi čítame príbeh narodenia, čo pokladám za fundamentálne. Táto pravda o nadprirodzenom zrodení Božieho Syna musí byť odovzdávaná z generácie na generáciu, lebo je jedným z rozoznávacích znakov pravej viery (1J 4,2). Musíme si dať pozor, aby sme v úsilí o demytologizáciu Vianoc nevyhodili s plodovou vodou aj dieťa, teda aby sme v hľadaní pravých Vianoc nevyhodili s náboženskými mýtmi aj jadro, čím je každoročné zvestovanie Ježiša narodeného z panny.

2. Moje Vianoce sú rodinné

Vianoce sú rodinný festival. Život má tendenciu nám pretiecť pomedzi prsty. Ten môj je plný termínov, dátumov, starostí, stretnutí, a som si istý, že ani ten váš nie je nudný. Môže sa stať, že tieto naliehavé stavy vytlačia z nášho priestoru ľudí, ktorí sú nám najbližší a máme ich najradšej. Vianoce mi to každoročne pripomenú. V našej rodine sa zaužívalo, že jeden deň trávime s mojou rodinou a ďalší s Martuškinou rodinou. Okrem toho v tom období oslavujeme niekoľko narodenín, takže na konci sezóny sa cítim ako na konci rodinného festivalu! Moji synovia trávia čas so starým rodičmi, bratrancami a sesternicami, ujami a tetami. Je tam kopec smiechu, dlhých rozhovorov, objatí, jedla a úžasnej atmosféry!

Tento aspekt je pre našu rodinnú kultúru nesmierne dôležitý. Boh je multigeneračný. Je v Písme zjavený ako Boh Abraháma, Izáka a Jakoba. Duchovné dedičstvo sa v prostredí, kde od starých rodičov po vnukov milujeme Ježiša, odovzdáva veľmi prirodzene. Ja chcem, aby moje deti poznali príbehy mojich rodičov, pretože sú cenným klenotom ich viery, ich bojov a ich víťazstiev. Milujem svoju rodinu a pokladám za obrovské požehnanie skutočnosť, že Vianoce každoročne trávime spoločne. Sú pre mňa rodinným sviatkom!

3. Moje Vianoce sú oddychové

Každý rok sa v mojom kalendári opakuje ten istý jav. Po novom rozbehu v septembri a po nasadení obvyklého rýchleho tempa už v decembri len ofukujem a neviem sa dočkať vytúženého oddychu. Mám dojem, že cez december sa preplazím len zo zotrvačnosti. Ženie ma dopredu vidina voľných dní… Nebudem sa budiť na budík a nebudem každé ráno otvárať diár, aby som zistil, čo ma dnes čaká. Obvykle som vystavený nezdravej miere stresu. Veľká časť mojich rozhovorov s ľuďmi je o ich problémoch. Obyčajne ma vyhľadávajú vtedy, keď potrebujú pomoc. Okrem toho riešim náročné projekty a zodpovedám za komplikované organizačné štruktúry. Cítim veľké finančné bremeno a tlak zodpovednosti za bezúhonné fungovanie duchovnej služby. Okrem toho väčšina našej práce sa odohráva prostredníctvom dobrovoľníkov – bez výplaty, bez kontraktov, bez benefitov. Som v správnych radách, som nekonečný študent, vediem školu, zbor, apoštolskú sieť a som štatutár vo viacerých organizáciách. Mám duchovné bremeno, ktoré sa ťažko opisuje. Vychovávam tiež teenagerov, a už len to samo o sebe je často nad moju hlavu.

Ale keď prejdú Vianoce, na chvíľu sa môj kolotoč úplne zastaví! Nikto ma nechce. Nik mi nevolá. Všetci sú doma, nepotrebujú ma a ja sa môžem s kľudným svedomím vyspať! Milujem tento čas! Každý rok si v tomto období beriem dovolenku a užívam si chvíľu ničnerobenia. Môj duch sa zotavuje a regeneruje. Moje modlitby sa prebúdzajú. Moja vízia sa zaostruje. A potom pozor! Vstávam v novej sile a novom pomazaní! Vianoce sú pre mňa oddychový míľnik!

4. Moje Vianoce sú rozdávajúce

Páči sa mi názov predvianočného dňa, Štedrý deň. Kiežby bol každý deň v našom živote takto označený! Je málo prívlastkov, ktoré tak výstižne opisujú Božiu lásku, Boží charakter a Boží postoj voči nám, ako štedrosť. Otec nám v Kristovi dal ten najväčší dar. Bol extravagantne štedrý naproti nám. Pavol sa necháva uniesť Božou štedrosťou a vyznáva: “Vďaka Bohu za jeho nevýslovný dar!” (2Kor 9,15) A kúsok predtým: “Veď poznáte milosť nášho Pána Ježiša Krista, že hoci bol bohatý, stal sa pre vás chudobným, aby ste vy skrze jeho chudobu zbohatli.” (2Kor 8,9). A napokon jeden z najznámejších biblických veršov: “Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna…” (J 3,16). Boh v svojej štedrosti voči nám zašiel extravagantne ďaleko. Zachránil nás od smrti, od večného trestu za naše viny tým, že nám cez osobnú obeť v jeho Synovi daroval život s veľkým “Ž”. Príbeh Vianoc túto štedrosť dokazuje. Narodenie Ježiša je dôkazom Božej štedrosti naproti nám!

Je zrejmé, že nie sme štedrí len na Vianoce. To by bola pretvárka a absurdita. Ale keď príde chvíľa obdarovávania po vianočnom jedle, som na moment v štedrosti extravagantný. Bežne tým, ktorých tak milujem, nedávam s takou obeťou. V ten večer však odo mňa dostávajú veľa! Okrem fyzických, materiálnych darov si navzájom dávame množstvo povzbudení, prorockých impulzov, žehnaní. Dostanem také množstvo prianí, že môj duch z toho pookreje. Čítam si každý email, vystavujem si každú pohľadnicu a vychutnávam každé žehnanie. Štedrosť je kultúrou Božieho kráľovstva a vianočná štedrosť je každoročnou príučkou.

5. Moje Vianoce sú hudobné

Som hudobník. Od detstva hrám na klavír a experimentujem s viacerými nástrojmi. Som na hudobnom pódiu od desiatich rokov. Mám k hudbe osobný vzťah. Vianoce boli pre mňa vždy obdobím krásnych melódií a nádhernej hudby. Je síce pravda, že ak tú istú pieseň počujem v éteri dva mesiace, začína to liezť na nervy, ale napriek tomu mám sentiment vianočných piesní rád. Nikdy inokedy v hudobnom éteri nezaznieva toľko chvály a uctievania, ako práve na Vianoce! Dokonca aj sekulárne rádiá oslavujú Boha! S tým diabol nekalkuloval! Samozrejme, zaznieva aj mnoho lacných “vianočných” skladieb, ale napriek tomu pokladám Vianoce za hudobné vyvrcholenie roka. Mám zimomriavky pri skladbách ako “Oh, holy night, the stars are brightly shining” či “Mary, did you know that you baby boy would one day walk on water”. Moje žilky ožívajú pri “Joy to the world, the Lord is come” alebo “Angels we have heard on high”. Slovenské koledy nezaostávajú! Mám rád “Narodil sa Kristus Pán, veseľme sa”, či “Búvaj dieťa krásne”. V posledných rokoch ma oslovuje “Daj Boh šťastia tejto zemi, všetkým ľuďom v nej” ako modlitba za požehnanie nášho národa.

Od detstva na každé Vianoce pri rodinnom stole či na bohoslužbách prespievame množstvo kolied a vianočných chvál. Na každej vianočnej oslave je gitara či klavír a všetci od malých po veľkých spievajú. A nebo spieva s nami!

Je len málo krajších vecí na svete, ako keď celá rodina na plné hrdlo vyvyšuje Ježiša!

S prestávkou niekoľkých rokov sme po celý život chodili “koledovať”. Na Štedrý večer sme si vzali gitaru a v mrazivom chlade sme sa postavili pod okná ľuďom, o ktorých sme vedeli, že ich to poteší a spievali im Tichú noc. Neviem vám spočítať, koľkých z nich sa Pán dotkol! Mimochodom, spomenul som “Tichú noc”? Táto jednoduchá vianočná chvála zložená pri Salzburgu pred dvesto rokmi požehnala celý svet!

Nenechaj si ukradnúť Vianoce. Tým mám na mysli dve veci.
Po prvé, nenechaj si vziať sezónu radosti. Uži si obdobie Vianoc naplno. Uži si blízkych a hovor im, ako ich máš rád. Nikdy nevieš, ako dlho ich ešte budeš mať. Uži si vianočné chvály. Uži si oddych a naber nových síl. Nech je v tvojom srdci vďačnosť a štedrosť a v tvojom srdci chvála!
Po druhé, nenechaj si vziať posolstvo Vianoc. Ak si ešte jeden z tých, ktorí na Vianoce doteraz úspešne prehlušili tichý Boží hlas, teraz je ten čas svoje vnútro pre Krista odomknúť. Ježiš prišiel kvôli tebe. Tvoj hriech bol príčinou. Len on dokáže očistiť tvoje vnútro a zmieriť ťa s Bohom, pretože iba on za teba zaplatil. Ty a ja si zaslúžime večnosť mimo Boha. Na to sa kvalifikujeme svojou zdedenou náklonnosťou na zlé a aj svojimi zlými činmi. Ale Ježiš, ktorý prišiel ako čisté a bezhriešne dieťatko, vzal na seba náš hriešny balík a prešiel si s ním cestu z Betlehema až na Golgotu, kde s ním umrel potupnou smrťou. Až tak ťa miloval! Nenechaj si tento dar ukradnúť! Pusti ho dnes do tvojho srdca, priznaj mu svoje hriechy, pros ho o odpustenie a začni ho nasledovať.

Uvidíš, že potom už žiadne Vianoce v tvojom živote nebudú také isté!

Post a comment

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *