Manželské inšpirácie (pripravovaná kniha, 2021)

Manželstvo vždy bolo veľkou témou našej služby. Od roku 1997, keď sme sa vzali, sme spolu s Marti pripravovali k manželstvu a oddali približne 200 párov. Sme presvedčení, že manželstvo má byť nebom na zemi. Má odzrkadľovať vzťah Krista a cirkvi, čo je dosť vysoký štandard. Z mojich skúseností zisťujem, že mnohé páry, mnohé rodiny – dokonca aj kresťanské – vitalitu vlastného manželstva ignorujú. Manželstvo nebude vitálne a harmonické samo od seba. Vôbec nie je automatické, že ak má niekto skvelý duchovný život a napríklad slúži v cirkvi, bude mať aj dobré manželstvo. Výrazne nám chýbajú vzory. A pritom sú to práve osobné vzory, ktoré nás povzbudzujú a motivujú najviac. My sme boli požehnaní tým, že sme videli skvelé vzory rodičov na obidvoch stranách našej rodiny. Ich príbehy sú neľahké, ale ich manželstvá sú harmonické a autentické.

Photo by: Rachel Claire at Pexels

Aj preto sa v súčasnosti tvorí nová kniha pod názvom „Manželské inšpirácie.“ Je zameraná na povzbudenie pre páry – tie, ktoré sa na manželstvo pripravujú ako aj tie, ktoré sú už nejaké desaťročia spolu. Sú plné život-meniacich princípov a príbehov. Vychádza z množstva sobášnych kázní, biblických vyučovaní a osobných príbehov, ktorými je náš život popretkávaný. Mojou túžbou je, aby v období, kedy mnohé manželstvá zlyhávajú a nedávajú to, sme touto knihou mohli povzbudiť k úspešným príbehom.

Verím, že sa máte na čo tešiť ?