Mentoring / Coaching

Ponúkam necertifikovaný program osobného a služobného rozvoja. Program pozostáva zo série osobných stretnutí a je individuálne prispôsobený potrebám klienta. Je zameraný na objavenie a rozvíjanie osobného potenciálu klienta a na jeho vystrojenie pre naplnenie svojho poslania. Orientujem sa napríklad na rozvoj obdarovaní, rozoznanie vodcovských štýlov, formáciu charakteru, a pod. Tento program nenahrádza terapiu, poradenstvo ani osobnú pastoráciu.  


  • Ponuka

    • miniséria (3 osobné stretnutia) 
    • celý program (6 osobných stretnutí)
  • Cena

    cenník na požiadanie